Historia obiektu sięga roku 1879, kiedy rodzina Mokrskich zakupiła gospodarstwo rolne w Szopienicach i już w 1880 roku Peter Mokrski na tej realności założył browar składający się z budynku warzelni oraz kotłowni. Kilka lat później rozbudowany o obiekty produkcyjne: słodownię, leżakownię i fermentownię. Z początkiem XX wieku wybudowano jeszcze kilka budynków gospodarczych. W tym czasie browar produkował piwo i słód oraz prowadził detaliczną sprzedaż piwa w parku przy browarnianym, gdzie powstał budynek zakładowej restauracji.

 

W 1912 roku browar odziedziczyli spadkobiercy Petera Mokrskiego, a w sześć lat po tym, tuż po zakończeniu I wojny światowej został wykupiony przez konkurencyjną Oberschlesische Linderbrauerei Hochberg w Zabrzu i Tychach. W wyniku tych zmian własnościowych zaprzestano wytwarzania piwa, a jedynie prowadzono produkcję słodu.

 

W 1923 roku został zakupiony przez Zakład Braci Porębskich Spółka Akcyjna z Krakowa. Zgodnie z umową zakupu nowy właściciel nie miał prawa prowadzić w tych zabudowaniach produkcji piwa. Wobec tego prowadzono tam produkcję słodu, konfekcjonowanie i sprzedaż obcego piwa oraz rozlewnię win i spirytusu.

W 1937 roku firmę braci Porębskich postawiono w stan upadłości. W 1942 roku browar został znacjonalizowany, jednak już w 1947 roku adwokat braci Porębskich wystąpił o przywrócenie stanu prawnego sprzed 1939 roku, co też nastąpiło.

 

Do roku 1989 na terenie browaru mieściły się państwowe firmy m.in. ELMET, po czym właściciele wypowiedzieli umowę dotychczasowemu użytkownikowi i w 1991 roku sprzedali obiekt Johannowi Brosowi. Zniszczony częściowo wypalony, odzyskał swoją świetność dzięki przeprowadzonej rewitalizacji. Adaptacji konserwatorskiej, polegającej na przywróceniu stanu pierwotnego i przystosowaniu do współczesnych wymogów, dokonała grupa osób pod kierunkiem Johanna Brosa i Moniki Pacy Aktualnie browar, pod nazwą Factory Centrum, stanowi siedzibę dla ponad 70 firm.