1 2 3
Browar M

Rewitalizacja obiektu BROWAR M

Dlaczego rewitalizacja?

Rewitalizacja Szopienic jest nieodzowna. W wyniku upadku przemysłu dzielnica od lat przechodzi strukturalny kryzys, którego najmocniejszym akcentem była likwidacja HMN „Szopienice”, a w ślad za nią – kolejnych firm. Szopienice to także degradacja środowiska i krajobrazu w wyniku działalności przemysłu ciężkiego.

Do lat 60-tych XX wieku samodzielne miasto, dziś w stanie kryzysu, wymaga działań naprawczych i współpracy szeregu środowisk, tak aby rozwiązać najważniejsze problemy dzielnicy takie jak: bezrobocie, ubóstwo i bezradność, wykluczenie społeczne i ekonomiczne całych grup mieszkańców, problemy przestępczości (w tym w grupie młodzieży i nieletnich), złego stanu środowiska, zaniedbania i degradacji zabudowy, kumulacja lokali socjalnych, nawarstwianie się szeregu wtórnych problemów – braku oferty spędzania czasu dla młodych i starszych, deficyt miejsc pracy i ofert włączenia zawodowego wykluczonych mieszkańców.

Na przynajmniej część ww. problemów można odpowiedzieć i reagować wspólnie, w ramach połączonych działań i wysiłków, składających się sumarycznie na proces zwany rewitalizacją.

Zapraszamy do współpracy każdego, komu los Szopienic nie jest obojętny.

Browar Mokrskich w procesie rewitalizacji

Jest dużo podobieństw między terenem Browaru Mokrskich a całą dzielnicą. Upadły i zniszczony kompleks został kupiony na początku lat 90-tych i od tej pory przechodzi stopniową metamorfozę. Trochę jak dzielnica, choć ta znacznie wolniej. Wraz z remontem kolejnych budynków powstają tu nowe firmy, dające zatrudnienie.

Ze względu na położenie, zdecydowaliśmy o przeznaczeniu części budynku D (dawnej słodowni), na centrum aktywności lokalnej. Pomniejszy i współpracujący z centrum ośrodek planujemy otworzyć w budynku dawnej szkoły, przy ul. Brynicy. Do współpracy w tworzeniu tych placówek zaprosiliśmy lokalne stowarzyszenia i grupy. Także i one znajdą w budynku D przestrzeń do działania.

O środki na uruchomienie centrum staramy się w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Galeria

Browar M
Browar M
Browar M
Browar M

Projekty i zamierzenia

Nasze cele skupiają się na zogniskowaniu działań w centrum dzielnicy (na Browarze) i w jego otoczeniu. Mają to być działania ciągłe, skierowane do całej społeczności, jak i do wąskich grup, które najbardziej dotknęła transformacja ostatnich dekad. Razem z partnerami społecznymi chcemy realnie wciągać i angażować lokalne środowiska, znajdować kolejnych liderów, zwłaszcza wśród młodych. Jeśli chcesz do nas dołączyć, napisz do nas.

Projekty do tej pory wypracowane to:

Mapka planowanych działań – zogniskowanie działań na centrum dzielnicy w 3 obiektach:

Browar M

Proponowana koncentracja działań prospołecznych w centrum dzielnicy Szopienice oraz działań podejmowanych z partnerami na tle obszaru rewitalizacji.

Browar M

Partnerzy

Niekwestionowanym bogactwem tej dzielnicy są ludzie. Ludzie, którzy przez lata tu żyli i pracowali, ich rodziny. Powstałe tu więzi najpełniej oddają śląskie wartości rodzinne i etos pracy.

Rewitalizacja to proces, który tym ludziom ma przynieść godne warunki życia i rozwoju, jak i proces, który dzieje się dla nich i dzięki nim. W dzielnicy aktywne są środowiska lokalne (NGO + liczne grupy nieformalne), których część – ze względu na wspólnotę programową – zaprosiliśmy do merytorycznej współpracy przy projektach i działaniach na rzecz Szopienic. Są to m.in.:

Do współpracy zapraszamy każdego, kto zechce wnieść swój pomysł, siły i energię w proces ratowania i ożywienia tej wyjątkowej dzielnicy.


Aktualności i wydarzenia

30.03.2017

Zaproszenie do składania uwag i propozycji projektów

Szanowni Państwo,
Browar Factory Centrum we współpracy ze Stowarzyszeniem Dla Szopienic przygotowują projekt adaptacji spalonej części budynku D na centrum aktywności lokalnej. Poza nowymi firmami w budynku całe piętro ma zostać przeznaczone na cele społeczne. W przypadku budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3, jej przyziemie planowane jest do adaptacji na podobne cele - głównie integrujące społeczność Szopienic.

Zapraszamy do wypowiedzenia się na temat potrzeb, celów lub projektów, jakie Państwa zdaniem centra te winny realizować. Czego brakuje w naszej dzielnicy? Co może ją ożywić i pozwoli rozwiązać jej problemy?

Państwa propozycje prosimy przesyłać do dnia 22.05.2017 roku na adres: biuro@novopol.pl.

Ponadto zachęcamy do śledzenia naszej strony, aby być na bieżąco z procesem oceny czy dalszych konsultacji.

Niezależnie od terminu 22.05.2017, prosimy każdorazowo o podsyłanie zgłoszeń i propozycji. Będziemy wdzięczni za każdy głos w sprawie dzielnicy.

 

30.05.2017

Raport z konsultacji nt. projektów rewitalizacyjnych

Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy raport z prowadzonych w ramach przygotowań konsultacji, spotkań i rozmów nad kształtem 2 bazowych dla nas projektów o charakterze infrastrukturalnym. Dzięki nim możliwe będzie wdrożenie z naszymi partnerami wielu działań społecznych, edukacyjnych, zawodowych, sportowych i kulturalnych dla dzielnicy.

Jeśli macie Państwo swoje uwagi co do działań dla społeczności Szopienic, będziemy wdzięczni za Wasz wkład. Uwagi te w formie mailowej można przesyłać z dopiskiem "Rewitalizacja – mój głos" w tytule maila na adres firma@novopol.pl Można także swoją propozycję opisać i złożyć z ww. dopiskiem w biurze Browaru w budynku A.

Browar M Raport pełnyKontakt

Zarządcą obiektu Browar Factory Centrum jest firma

Novopol
Kompleksowa Obsługa Nieruchomości
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

32 256 90 18
32 351 12 80
biuro@novopol.pl

Poznaj nas na:

Instagram

Facebook