Browar M

Aktualności

Rozpoczęcie budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Browarze Mokrskich

W dniu 6 września 2019 r. poprzez podpisanie kontraktu na roboty budowlane rozpoczęła się budowa Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Browaru Mokrskich w Szopienicach. Teren budowy przekazano wykonawcy - firmie CECHINI - 13 września, a kilka dni później rozpoczęto pierwsze prace.
Pierwsze etapy prac dotyczyć będą budowy trzonu nowej klatki schodowej, a także wymiany dachu i wykonania nowych stropów w obiekcie.
Centrum powstaje w budynku D (dawnej słodowni). Planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2020 r., a oddania Centrum do użytku po jego urządzeniu - maj 2021 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.