Browar M

Centrum Społeczne

Projekt "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.3.1. RPO WSL 2014-2020 Rewitalizacja obszarówzdegradowanych ZIT.

Poprzez wieloaspektowe oddziaływanie w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej, edukacyjnej, zawodowej ma na celu zmniejszenia skali zjawisk kryzysowych w dzielnicy Szopienice, będącej obszarem rewitalizacji, a tym samym umożliwić trwałe ożywienie tej części miasta.

Planowane efekty obejmują uruchomienie w części obiektu strefy oddziałującej na najważniejsze problemy tego obszaru. Na przestrzeń Centrum składać się będzie przestrzeń dla inkubacji mikrofirm (start-upów), salka komputerowa do nauki, salka konferencyjna, centrum dla szopienickich organizacji pozarządowych, zaplecze na potrzeby działań plastycznych oraz zaplecze do ćwiczeń, głównie z myślą o seniorach.

Stopniowo, w Centrum realizowane będą przedsięwzięcia społeczne (włączenie, inicjatywy lokalne), edukacyjne, zawodowe, gospodarcze (inkubacja) czy też inicjatywy zmierzające do ochrony środowiska Centrum zajmie 1 piętro centralnej części obiektu.

W obiekcie znajdą się ponadto przestrzenie dla firm (MSP) szukających dogodnej lokalizacji do prowadzenia własnej działalności.

W miarę rozwoju Centrum informacje o nowych inicjatywach będą pojawiać się na stronie internetowej

Rola Centrum w Szopienicach

Rolą powstającego w ramach projektu Centrum jest przygotowanie i wdrażanie szerokiego wachlarza inicjatyw lokalnych o charakterze włączeniowym, integracyjnym, edukacyjnym, kulturowym oraz zawodowym. Projekty realizowane będą z chwilą przygotowania obiektu i przekazania go użytkownikom.
Browar M

Kontakt

Zarządcą obiektu Browar Factory Centrum jest firma

Novopol
Kompleksowa Obsługa Nieruchomości
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

32 256 90 18
32 351 12 80
biuro@novopol.pl

Poznaj nas na:

Instagram

Facebook